Alle voksne må hjelpe barna med å lære seg godt nettvett

Barn har rett til å bruke nettet på en trygg og positiv måte. Som voksen har du ansvar for å støtte og veilede barn til å lære seg godt nettvett.

REDD BARNA: http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett

Barn og Internett

Barn og unge er aktive, innovative og nyskapende brukere av mediene. De utforsker nettet, skaper innhold og gir åpenhjertig respons til omverdenen.

Barn trenger voksne, også på nettet. Foreldre har en unik mulighet til å formidle gode holdninger og å gi trygge rammer rundt barn og unges nettbruk.

BARNEVAKTEN:  http://www.barnevakten.no/internett/

http://www.barnevakten.no/article/32

Bilde fra: http://www.barnevakten.no/article/32


Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no