Øve litt på matte i høstferien?

Mange synes det er greit å leike seg litt med matte i høstferien. Mangahigh inneholder lærerike og spennende oppgaver og spill for alle aldre (Elevene på 5.-10.trinn har brukerkonto).

Nå i uke 41 har vi lagt inn temaet «Geometry» som Challenge-oppgaver. På lavere trinn handler det om å skille mellom ulike typer av 2 D-figurer, f.eks. trekanter (triangles). For eldre elever handler det for eksempel om å finne symmetrilinjer og transformere geometriske figurer.

Dette kan være flervalgsoppgaver eller det kan være at du blir bedt om å flytte noe på skjermen. Du kan gjøre oppgaven mange ganger, helt til du oppnår «Gold Medal». Du kan med andre ord se på feilene dine og gjøre samme oppgave så mange ganger du vil. Det er satt inn ulike oppgaver for ulike trinn, enklest for de yngre elevene.

For hver uke er det nye oppgaver (Teacher Challngenges) på Mangahgh 🙂 Lykke til med morsom og engasjerende matematikk!

Bilde fra spillet «TRANSTAR; Reflections, Rotations, Enlargements and Translations«

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no