Solid markering av FN-dagen på Sjetne skole

Elevene hadde forberedt seg godt til denne store dagen; FNs «bursdag». Alle klassetrinn hadde flott innslag. Vi fikk en gjennomgang av barnas rettigheter, høre på sanger om vennskap, appell for FNs sak og mye annet. Allsang i år var Vi-sangen. Etter samlinga i Grendahuset var det FN-løpet i Sjetnemarka, hvor det ble samlet inn penger. Det var 3 samlinger i Sjetne Bydelshus for å få plass til alle elevene. 9.trinn sto for det tekniske ansvaret, og hadde tatt forberedelsene alvorlig – alt gikk smertefritt og fint, og vi må takke dem spesielt for denne viktige jobben! Takk for en fin markering!

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no