Dyktige Kunst- og håndverkelever på Sjetne skole

6.trinn lærer seg å bruke symaskin;-)

6.trinn lærer seg å bruke symaskin;-)

7.trinn syr multiposer
7.trinn syr multiposer

Elever på 7 har jobbet med dette flotte oppsettet
Elever på 7 har jobbet med dette flotte oppsettet

Bilder: Elisabeth U. S.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no