Aktivitet i skolegården

Fin aktivitet ute på skolegården i dag. Trivselslederne jobbet godt og får i gang mange slags aktiviteter.