Elevene lærer matematikk med Kikora

KIKORA matematikk.
På bildet ser du oppgave 1a i temaet Likninger/ Løsning av likninger 1.
Eleven løser oppgaven linje for linje og får tilbakemelding (ok) når fremgangsmåten er rett. Så blir det til slutt pokal når oppgaven har rett løsning!
Den flittigste eleven på Sjetne skole har fra august til i dag gjort 642 oppgaver!
(Programmet er tilgjengelig for alle elever 8.-10. trinn. Noen i 7.trinn har også tilgang.)
Bilde: KIKORA matematikk. På bildet ser du oppgave 1a i temaet Likninger/ Løsning av likninger 1. Eleven løser oppgaven linje for linje og får tilbakemelding (ok) når fremgangsmåten er rett. Så blir det til slutt pokal når oppgaven har rett løsning!

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no