Kartlegging av grunnleggende IKT-ferdigheter

Er du smartere enn en 4.klassing? Kartleggingsprøven gjennomføres på våren for 4.trinn.
Her er eksempeloppgaven fra 2013; Kartlegging av grunnleggende IKT-ferdigheter
Vi tror at denne prøven er ganske overkommelig. Prøv du også!

Les info om kartleggingsprøvene i grunnleggende ferdigheter.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no