8.trinn har hatt Gründercamp

8. trinn har nok en gang gjennomført en vellykket Gründercamp. Denne gangen fikk vi Mathall Trondheim som oppdragsgiver og kortreist mat som tema. Spennende uke! Her er noen eksempler fra presentasjonene og noen glade vinnere.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no