Eksamensdatoer i mai

Eksamensplanen for sentralt gitt skriftleg eksamen i grunnskolen 2015.

Mer info fra UDIR: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/

Alle avgangselevene skal opp i ett skriftlig fag (og i juni ett muntlig fag)

Dato
Onsdag 13. mai Opplysning om trekkfag kl. 09:00
Måndag 18. mai Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900):
ENG0012 engelsk
ENG0025 engelsk for hørselshemmede
Tysdag 19. mai Eksamen:
ENG0012 engelsk
ENG0025 engelsk for hørselshemmede
Onsdag 20. mai Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900):
NOR0214 norsk hovudmål/ NOR0215 norsk sidemål
NOR0064 norsk teiknspråk
NOR0052 norsk for høyrselshemma

Eksamen:
MAT0010 matematikk

Torsdag 21. mai Eksamen:
NOR0214 norsk hovudmål
NOR0064 norsk teiknspråk
Fredag 22. mai Eksamen:
NOR0215 norsk sidemål
NOR0052 norsk for høyrselshemma

Hvis (og bare hvis) elevene kommer opp i 3 fag i 3 grupper, kan vi organisere elevene på denne måten:
(Det kan teoretisk bli 1, 2, 3 eller 4 grupper.)

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Mandag 18. Forberedelser til engelsk (aktiviteter) (aktiviteter)
Tirsdag 19. Eksamen i engelsk (aktiviteter) (aktiviteter)
Onsdag 20. (aktiviteter) Forberedelser til norsk hovedmål og sidemål Eksamen i matematikk
Torsdag 21. (aktiviteter) Eksamen i norsk hovedmål (aktiviteter)
Fredag 22. (aktiviteter) Eksamen i norsk sidemål (aktiviteter)
  • Vi vet ikke hvor mange eksamensgrupper det blir.
  • Elevene skal være på skolen i hele eksamensperioden. Når de ikke har forberedelser eller eksamen, skal de ha andre oppgaver.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no