Skolearbeid i nettskyen?

For litt spesielt interesserte: Hvorfor bruker vi ikke Google, Dropbox o.l. i undervisninga? Hvorfor bruker vi LMS (itslearning) i stedet?

En årsak er at det kreves en databehandleravtale. Les mer om saken hos Pedsmia: http://pedsmia.no/vare-tank…/ingen-gratis-skolelunsj-i-skyen

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no