Vi prøver ut lærespillet ENKIFAG

Elever i 4. og 5.trinn på Sjetne skole skal prøve ut dette lærespillet fram til sommerferien.

Vi håper på stort engasjement hos elevene. ENKIFAG inneholder engasjerende stoff i engelsk, naturfag og matematikk, utformet som en spillverden. Se på http://www.enkifag.no/

Opplegget koster selvsagt penger, så dette må veies opp mot alle andre læremidler. Etter prøveperioden skal vi vurdere om vi skal bruke det videre.

Les om dette læringsverktøyet på NRK sine sider:

http://www.nrk.no/trondelag/treffer-elevene-med-nytt-dataspill-1.12331507

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no