Slik melder foreldre fravær i Meldeboka

(Legg merke til at «melde fravær» og «sende melding» er to forskjellige funksjoner.)

Forklaringen nedenfor er kopiert fra http://www.trondheim.kommune.no/meldeboka/;  «Brukerveiledning for foresatte»

4. Fravær

4.1. Melde fravær til skole eller SFO

Fra forsiden, trykk på «Meld fravær»:

I fraværsvinduet velger du først hvilket barn du vil melde fravær for, fra nedtrekkslisten. Deretter velger du om meldingen skal gå til skole, SFO eller begge deler ved å krysse av i avkrysningsboksene.

Skriv gjerne inn en årsak til fraværet i fritekstfeltet, men dette er ikke påkrevd. Velg deretter dag og tidspunkt for fraværet, og trykk «Send».

Fraværsmeldingen kan sendes til klassens «Lærere», til «SFO» eller til både «Lærere» og «SFO». For elever som ikke går på SFO, vil valget SFO ikke vises. Fraværsmelding sendt til «Lærere» vil være synlig for alle elevens lærere, inkludert kontaktlærer(e).

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no