MATTEMARATON

Situasjonen i dag, 18.mai. Det er færre enn 80 elever fra Sjetne skole som deltar. De fleste fra 6.trinn.

Se oppdatering her: (TRYKK på kartet!) http://live.kikora.com/?findmonth. Dagens innsats vises her:http://live.kikora.com/?findday
ELEVENE følger denne linken for å delta: http://bit.ly/1QRu8Eg
ANDRE DELTAKERE kan logge inn her: http://bit.ly/1T9yhYU

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no