Barn og medier – Undersøkelse.

Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelse 2016» ble lansert i dag. Det er to rapporter: en om 9-16 -åringers forhold til medier, og en rapport om hva foreldre tenker om barnas mediebruk. Les mer her:  http://www.medietilsynet.no/om/aktuelt/barn-og-medier-2016/

Dette bruker barna mobilen til.

På bildet ser du hva dagens ungdom bruker mobilen til: (http://www.barnogmedier2016.no/mediehverdagen)

barnogmedier2016

Bildet er kopiert fra (http://www.barnogmedier2016.no/mediehverdagen)

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no