Nytt fra Udir til skolestart 2016-17

Vi har samlet alt dere trenger å vite om nytt til årets skolestart:
http://www.udir.no/om-udir/nytt-til-skolestart-2016/nytt-for-grunnskolen-2016/

Noe av det du kan lese om:
– Oppdatert fag- og timefordeling for skoleåret 2016-2017
– Alle nasjonale prøver skal gjennomføres elektronisk.
– Nye sider for tilpasset opplæring, kunst og håndverk og musikk.
– Lov- og forskriftsendringer.

Saken blir oppdatert helt fram til skolestart. God sommer!

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
http://www.udir.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no