Månedlige arkiver: juli 2016

Velkommen til skolestart høst 2016!

Elever/foresatte har fått skriftlig informasjon om skolestarten 15.08.16. Dette ble sendt ut i juni.

Her er allikevel oppstartstidspunktene/varigheten på første skoledag:

1.trinn: kl.09.00-13.00

2./3./4./6./8./9./10. trinn: kl.08.15-13.00

5./7. trinn: Elevene møter til bussavgang kl.08.15 ved henholdsvis Okstad og Sjetne skole. Bussene går fra Brøset skole kl.13.00.

Alle elever må ha med mat og drikke!

Sommerhilsen fra rektor Siv

sommerhilsen