Velkommen til skolestart høst 2016!

Elever/foresatte har fått skriftlig informasjon om skolestarten 15.08.16. Dette ble sendt ut i juni.

Her er allikevel oppstartstidspunktene/varigheten på første skoledag:

1.trinn: kl.09.00-13.00

2./3./4./6./8./9./10. trinn: kl.08.15-13.00

5./7. trinn: Elevene møter til bussavgang kl.08.15 ved henholdsvis Okstad og Sjetne skole. Bussene går fra Brøset skole kl.13.00.

Alle elever må ha med mat og drikke!

Sommerhilsen fra rektor Siv

sommerhilsen

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no