Månedlige arkiver: august 2016

Sjetne skole på Mattemaraton-finale i Oslo

2 av våre elever deltok i finalen i årets Mattemaraton. Elevene gjorde en meget god innsats og fikk en god plassering.

Bakgrunnen er at fjorårets 6.klassetrinn gjorde en formidabel innsats på Mattemaraton nå i mai og løste utrolig mange matteoppgaver på få uker. En Mattemaraton er nemlig 422 oppgaver, og veldig mange elever kom helt i mål.

To av disse elevene fikk så delta i finalen, som foregikk på teknisk Museum i Oslo i går. Elevene løste oppgaver i hoderegning, det var teoretiske og praktiske oppgaver i alle etasjene på museet og den siste oppgaven var å beregne høyden på et tre ( det var mer enn 24 m).

Elevene møtte til skoledag kl. 6 og var hjemme kl 20.30 i går kveld. De har reist med 2 taxier, 2 fly og 4 tog og møtt andre elever og lært mye underveis.

Det var 60 lag med, 23 lag på samme alderstrinn som våre. Våre elever kom på 3.plass i årstrinns-gruppa! Veldig bra!

Takk for innsatsen, vi er stolte av dere!

Resultatliste

20160825_14032520160825_113255 20160825_12075120160825_143654 20160825_13595320160825_141315

Ny læringsplattform

Ny læringsplattform i trondheimsskolen fra skolestart 2016.

Alle elever og ansatte i grunnskolen i Trondheim kommune vil fra skolestart 2016 gå over til en ny læringsplattform.

Læringsplattformen vil bestå av to komponenter; IST Læring og Google Classroom. Disse løsningene vil til sammen erstatte dagens løsning som er itslearning.

I IST Læring vil elevene få tilgang til blant annet vurderinger, utviklingsplaner og fravær, mens i Google Classroom vil elevene utføre de oppgavene som de kjenner til fra før. Dette er blant annet å lese informasjon, levere oppgaver og en kalenderfunksjon. Dette betyr at elevene vil all hovedsak utføre sine skolerelaterte arbeidet i denne komponenten. Google Classroom er et verktøy under skytjenesten Google Apps for Education (GAFE).

IST skal være helt klar til bruk for Sjetne skole om ikke lenge. Funksjonene i IST Læring vil bli innført over tid.

Innlogging for foresatte

Foresatte vil i løpet av skoleåret  2016/2017 få mulighet til å logge seg inn i IST Læring. Her vil dere blant annet kunne hente ut informasjon om egne barns vurderinger og fravær. Pålogging vil da skje via ID-porten.

Mer informasjon:

Mer informasjon kan du som foresatt finne på følgende nettside: www.trondheim.kommune.no/laringsplattform og https://www.trondheim.kommune.no/gafe