Foreldrene må oppdatere Meldeboka

Meldeboka har blitt oppdatert og forandret flere ganger i forbindelse med skolestart.

For at den skal fungere godt, må alle sammen oppdatere appen.
Informasjon på denne siden:

https://www.trondheim.kommune.no/meldeboka/

Y5godkfogf-WSrt_Luj1DQtpSZZcph4DioCBAugL4HEQ

 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no