Ny læringsplattform

Ny læringsplattform i trondheimsskolen fra skolestart 2016.

Alle elever og ansatte i grunnskolen i Trondheim kommune vil fra skolestart 2016 gå over til en ny læringsplattform.

Læringsplattformen vil bestå av to komponenter; IST Læring og Google Classroom. Disse løsningene vil til sammen erstatte dagens løsning som er itslearning.

I IST Læring vil elevene få tilgang til blant annet vurderinger, utviklingsplaner og fravær, mens i Google Classroom vil elevene utføre de oppgavene som de kjenner til fra før. Dette er blant annet å lese informasjon, levere oppgaver og en kalenderfunksjon. Dette betyr at elevene vil all hovedsak utføre sine skolerelaterte arbeidet i denne komponenten. Google Classroom er et verktøy under skytjenesten Google Apps for Education (GAFE).

IST skal være helt klar til bruk for Sjetne skole om ikke lenge. Funksjonene i IST Læring vil bli innført over tid.

Innlogging for foresatte

Foresatte vil i løpet av skoleåret  2016/2017 få mulighet til å logge seg inn i IST Læring. Her vil dere blant annet kunne hente ut informasjon om egne barns vurderinger og fravær. Pålogging vil da skje via ID-porten.

Mer informasjon:

Mer informasjon kan du som foresatt finne på følgende nettside: www.trondheim.kommune.no/laringsplattform og https://www.trondheim.kommune.no/gafe

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no