Sjetne skole på Mattemaraton-finale i Oslo

2 av våre elever deltok i finalen i årets Mattemaraton. Elevene gjorde en meget god innsats og fikk en god plassering.

Bakgrunnen er at fjorårets 6.klassetrinn gjorde en formidabel innsats på Mattemaraton nå i mai og løste utrolig mange matteoppgaver på få uker. En Mattemaraton er nemlig 422 oppgaver, og veldig mange elever kom helt i mål.

To av disse elevene fikk så delta i finalen, som foregikk på teknisk Museum i Oslo i går. Elevene løste oppgaver i hoderegning, det var teoretiske og praktiske oppgaver i alle etasjene på museet og den siste oppgaven var å beregne høyden på et tre ( det var mer enn 24 m).

Elevene møtte til skoledag kl. 6 og var hjemme kl 20.30 i går kveld. De har reist med 2 taxier, 2 fly og 4 tog og møtt andre elever og lært mye underveis.

Det var 60 lag med, 23 lag på samme alderstrinn som våre. Våre elever kom på 3.plass i årstrinns-gruppa! Veldig bra!

Takk for innsatsen, vi er stolte av dere!

Resultatliste

20160825_14032520160825_113255 20160825_12075120160825_143654 20160825_13595320160825_141315

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no