Månedlige arkiver: september 2016

Innlogging på IST Læring

Elevene kan nå logge inn på IST Læring.
Adressen er: https://trondheim-student-learn-no.ist.com.

Elever og lærere finner link på sine datamaskiner på skolen. På plattformen finner elevene fravær, anmerkninger og fagvurderinger.
(Ikke alle fag og trinn er i drift ennå. Men det kommer etter hvert. Foresatte får innlogging i løpet av skoleåret.) Se på video, så skjønner du mer:

image003

(Tekst fra brukermanualen til IST Læring («Drive» er et annet navn for «Disk»):

IST Læring er utviklet med utgangspunkt i den pedagogiske prosessen. Læreplanene danner sentrum av løsningen og alle verktøyene er opprettet for å hjelpe skolene å forbedre kommunikasjon, skape faglig dokumentasjon og gi effektiv støtte i læringsprosessen. Ved tett kobling mellom verktøy for planlegging, evalueringer, vurderinger og oppfølgingsmøter blir løsningen dermed et kraftig system som bidrar i hele prosessen fra planlegging til vurdering og oppfølging. Som en resultat av dette tilbyr løsningen gode oversikter hvor elevens prestasjoner og resultater står i fokus.

I stedet for å tilby våre egne løsninger for distribusjon av aktiviteter og læringsressurser, eller å bruke egne verktøy for kommunikasjon og samarbeid er IST Læring integrert med et av de beste og raskeste voksende LMS-verktøyene tilgjengelig: Google Apps for Education (heretter GAfE). Dette gir brukerne tilgang til et system som inneholder det beste av to verdener. GAfE er tilgjengelig med alle sine verktøy og funksjonalitet og IST Læring tilbyr profesjonelle og tidsbesparende verktøyene for planlegging, evaluering og dokumentasjon med en tett tilknytning til norske læreplaner og lover.

En viktig og sentral del av GAfE er Google Classroom. Google Classroom er en gratis webplattform som integrerer dine Google Apps for Education med dine Google Apps, herunder Google Docs, G-mail og Google Kalender – en løsning som er designet for å spare brukeren for både tid og papir.

For å organisere arbeidet oppretter Google Classroom Drive-mapper for hver enkelt klasse og oppgave. Lærere kan enkelt kople på filer fra sine Drive-mapper til oppgavene. Ved innlevering kan elevene så kople på filer til sine innleveringer. Alle filer som leveres inn i sammenheng med en innlevering lagres i Google Drive.

I Google Kalender får elevene en oversikt over sine aktiviteter og oppgaver med tilhørende tidsfrister. De kan så starte arbeidet ved et enkelt klikk. Lærere får raskt og enkelt oversikt over hvor mange elever som har gjennomført oppgavene, og kan gi direkte real-time tilbakemelding og vurdering i Google Classroom.

5-7 på tur

wp-1474461486838.jpg Mellomtrinnet på tur i Estenstadmarka. Flott vær og glade barn (og lærere) ved Estenstaddammen!

Stem på dagens naturbilde! Alle kan delta og bestemme hvilket som skal være dagens naturbilde. Vinneren får en liten belønning. Alle bildene er tatt av våre dyktige elever på mellomtrinnet.

Link til fotokonkurransen HER: (Alle kan delta!
wp-1474461421148.jpgwp-1474461571933.jpg

img_2744 fisk img_2742

wp-1474461395771.jpg wp-1474461382069.jpg

Link til fotokonkurransen  HER: (Alle kan delta)

https://goo.gl/forms/TGp9JI9fGIrC5h7K2


 

10.trinn har vært på Hvite busser-tur

Elevene har hatt en lang tur med fine opplevelser og sterke inntrykk som de aldri vil glemme. Å se de forferdelige konsentrasjonsleirene er grufullt, noe som virkelig får en til å tenke over hva mennesker er i stand til å gjøre. De har også hatt masse positive og hyggelige opplevelser med samvær; besøk i saltgruvene, på «frifot» i Berlin, deltatt i folkedans, opplevd den gamle og vakre byen Krakow.

img_5794
Hvite Busser: Reis bakover. Tenk fremover.
img_6220
Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Her var det mange norske fanger.
resized_20160918_100958
Elevene våre i Sachsenhausen. Du ser den runde banen med skiftende underlag; her ble fanger tvunget til å gå i timesvis – for å teste hva nazistenes nye skotøy var gode for.

 

Foreldre og skole samarbeider

Hva skal det samarbeides om?

logo (Artikkelen er i sin helhet en kopi av http://www.fug.no/hva-skal-det-samarbeides-om.141887.no.html

Det er viktig at det tidlig etableres et godt samarbeid mellom hjem og skole. Dette er helt sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen.

En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring.

Noen områder det kan samarbeides om:

Nivåer i samarbeidet:

  • Informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre (foreldre er godt fornøyd med informasjon om undervisning og læring, relativt godt fornøyd med informasjon om trivsel og sosial læring)
  • Dialog – kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning (3 av 4 sier de sjelden eller aldri drøfter forhold omkring opplæring og læringsmiljø)
  • Medvirkning – fatte felles forpliktende beslutninger ved enighet (4 av 5 opplever ingen eller svært liten medvirkning i læringsmiljø og opplæring)

LES VIDERE —>


 

Vi er i gang med KIKORA matematikk

Særlig årets 9. og 7. trinn er i full fart på matematikk-plattformen Kikora. 9.trinn har gjort snart 3000 oppgaver og 7.trinn ca. 2500. Godt jobba!

Elevene på 5.-9.trinn kan jobbe med Kikora både på skolen og hjemme; på PC, Mac, nettbrett og telefon faktisk hvor som helst, når som helst.

For å få tilgang, trenger man en link til en gruppe på Kikora. Den får elevene av matematikk-lærer eller i Google Classroom/Google Mail  – eller de sender en beskjed til Terje Å. 

Filmsnutt om Kikora:

På bildet ser du en oppgave fra Kikora:
kik0

Mer info om Kikora: http://www.kikora.no/

Foreldre kan opprette en demo-konto her: https://app.kikora.com/no/#register med tilgang til bl.a. Mattemaraton.

Det var Kikora som arrangerte Mattemaraton (Ny runde i mai 2017!)

Meldeboka forenkler samarbeidet mellom hjem og skole

ligg_meldeboka-01

Vi opplever at foreldre synes det er kort vei til lærerne og skolen når de kan bruke den digitale Meldeboka.  Særlig app-en fungerer godt som kontaktkanal, og det er enkelt å sende eller motta en melding, samt melde fra om fravær.

Lærerne besvarer meldinger i tidsrommet 08-16. Meldinger og fraværsregistrering som sendes etter kl. 16 blir fulgt opp tidligst mulig neste dag. (Noen lærere ser på meldinger også på kveldstid av og til.)

Det er fortsatt noen «barnesykdommer». Leverandøren jobber meget hardt hver dag for å tilfredsstille våre krav. Meldeboka i Trondheim kommune er et unikt prosjekt i Norge, og vi bør være stolte over å få være slike pionerer.

Vi på Sjetne skole har direkte kontakt til prosjektledelsen via et nettforum, vi er inne nesten hver dag med spørsmål – eller vi leser om oppdateringer.

Foreldrene trenger å vite forskjellen på Melding og Fraværsregistrering. Det siste sparer oss på skolen for masse arbeid :-).; takk for at dere har tatt dette i bruk. Det andre foreldrene bør se på er barnets profil, for å finne informasjon – som meldinger, fravær og erklæring om samtykke.

Mange lærere sender ut gruppemeldinger med filer eller linker til foreldrene. Elevene har jo Google Classroom som infokanal, men der har ikke foreldre tilgang vanligvis. Derfor er det vanlig å sende ut en link til en informasjonsmappe på Google Disk.

Lærerne har et mer komplisert oppsett i Meldeboka som ikke funker fullstendig i en app; de må bruke websiden. Lærerne har ulike roller i ulike elevgrupper. Samtidig er hver elevgruppe koblet mot de lærerne som har gruppen. Lærerne ser elevene sine på framsiden og kan føre fravær derfra. De kan også gå inn på sin versjon av klassens uketimeplan for å føre timefravær for elever de underviser.

Etter hvert vil det bli bilder av barna i Meldeboka. Foreldre ser kun bildet av sitt barn.

Lykke til med Meldeboka!

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller opplever problemer.

Mer info på denne siden: https://www.trondheim.kommune.no/meldeboka

Her er brukerveiledning:

 https://www.trondheim.kommune.no/content/1117751793/Brukerveiledning-for-foresatte


ligg_meldeboka-01