Månedlige arkiver: september 2016

10.trinn har vært på Hvite busser-tur

Elevene har hatt en lang tur med fine opplevelser og sterke inntrykk som de aldri vil glemme. Å se de forferdelige konsentrasjonsleirene er grufullt, noe som virkelig får en til å tenke over hva mennesker er i stand til å gjøre. De har også hatt masse positive og hyggelige opplevelser med samvær; besøk i saltgruvene, på «frifot» i Berlin, deltatt i folkedans, opplevd den gamle og vakre byen Krakow.

img_5794
Hvite Busser: Reis bakover. Tenk fremover.
img_6220
Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Her var det mange norske fanger.
resized_20160918_100958
Elevene våre i Sachsenhausen. Du ser den runde banen med skiftende underlag; her ble fanger tvunget til å gå i timesvis – for å teste hva nazistenes nye skotøy var gode for.

 

Foreldre og skole samarbeider

Hva skal det samarbeides om?

logo (Artikkelen er i sin helhet en kopi av http://www.fug.no/hva-skal-det-samarbeides-om.141887.no.html

Det er viktig at det tidlig etableres et godt samarbeid mellom hjem og skole. Dette er helt sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen.

En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring.

Noen områder det kan samarbeides om:

Nivåer i samarbeidet:

  • Informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre (foreldre er godt fornøyd med informasjon om undervisning og læring, relativt godt fornøyd med informasjon om trivsel og sosial læring)
  • Dialog – kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning (3 av 4 sier de sjelden eller aldri drøfter forhold omkring opplæring og læringsmiljø)
  • Medvirkning – fatte felles forpliktende beslutninger ved enighet (4 av 5 opplever ingen eller svært liten medvirkning i læringsmiljø og opplæring)

LES VIDERE —>


 

Vi er i gang med KIKORA matematikk

Særlig årets 9. og 7. trinn er i full fart på matematikk-plattformen Kikora. 9.trinn har gjort snart 3000 oppgaver og 7.trinn ca. 2500. Godt jobba!

Elevene på 5.-9.trinn kan jobbe med Kikora både på skolen og hjemme; på PC, Mac, nettbrett og telefon faktisk hvor som helst, når som helst.

For å få tilgang, trenger man en link til en gruppe på Kikora. Den får elevene av matematikk-lærer eller i Google Classroom/Google Mail  – eller de sender en beskjed til Terje Å. 

Filmsnutt om Kikora:

På bildet ser du en oppgave fra Kikora:
kik0

Mer info om Kikora: http://www.kikora.no/

Foreldre kan opprette en demo-konto her: https://app.kikora.com/no/#register med tilgang til bl.a. Mattemaraton.

Det var Kikora som arrangerte Mattemaraton (Ny runde i mai 2017!)

Meldeboka forenkler samarbeidet mellom hjem og skole

ligg_meldeboka-01

Vi opplever at foreldre synes det er kort vei til lærerne og skolen når de kan bruke den digitale Meldeboka.  Særlig app-en fungerer godt som kontaktkanal, og det er enkelt å sende eller motta en melding, samt melde fra om fravær.

Lærerne besvarer meldinger i tidsrommet 08-16. Meldinger og fraværsregistrering som sendes etter kl. 16 blir fulgt opp tidligst mulig neste dag. (Noen lærere ser på meldinger også på kveldstid av og til.)

Det er fortsatt noen «barnesykdommer». Leverandøren jobber meget hardt hver dag for å tilfredsstille våre krav. Meldeboka i Trondheim kommune er et unikt prosjekt i Norge, og vi bør være stolte over å få være slike pionerer.

Vi på Sjetne skole har direkte kontakt til prosjektledelsen via et nettforum, vi er inne nesten hver dag med spørsmål – eller vi leser om oppdateringer.

Foreldrene trenger å vite forskjellen på Melding og Fraværsregistrering. Det siste sparer oss på skolen for masse arbeid :-).; takk for at dere har tatt dette i bruk. Det andre foreldrene bør se på er barnets profil, for å finne informasjon – som meldinger, fravær og erklæring om samtykke.

Mange lærere sender ut gruppemeldinger med filer eller linker til foreldrene. Elevene har jo Google Classroom som infokanal, men der har ikke foreldre tilgang vanligvis. Derfor er det vanlig å sende ut en link til en informasjonsmappe på Google Disk.

Lærerne har et mer komplisert oppsett i Meldeboka som ikke funker fullstendig i en app; de må bruke websiden. Lærerne har ulike roller i ulike elevgrupper. Samtidig er hver elevgruppe koblet mot de lærerne som har gruppen. Lærerne ser elevene sine på framsiden og kan føre fravær derfra. De kan også gå inn på sin versjon av klassens uketimeplan for å føre timefravær for elever de underviser.

Etter hvert vil det bli bilder av barna i Meldeboka. Foreldre ser kun bildet av sitt barn.

Lykke til med Meldeboka!

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller opplever problemer.

Mer info på denne siden: https://www.trondheim.kommune.no/meldeboka

Her er brukerveiledning:

 https://www.trondheim.kommune.no/content/1117751793/Brukerveiledning-for-foresatte


ligg_meldeboka-01