Meldeboka forenkler samarbeidet mellom hjem og skole

ligg_meldeboka-01

Vi opplever at foreldre synes det er kort vei til lærerne og skolen når de kan bruke den digitale Meldeboka.  Særlig app-en fungerer godt som kontaktkanal, og det er enkelt å sende eller motta en melding, samt melde fra om fravær.

Lærerne besvarer meldinger i tidsrommet 08-16. Meldinger og fraværsregistrering som sendes etter kl. 16 blir fulgt opp tidligst mulig neste dag. (Noen lærere ser på meldinger også på kveldstid av og til.)

Det er fortsatt noen «barnesykdommer». Leverandøren jobber meget hardt hver dag for å tilfredsstille våre krav. Meldeboka i Trondheim kommune er et unikt prosjekt i Norge, og vi bør være stolte over å få være slike pionerer.

Vi på Sjetne skole har direkte kontakt til prosjektledelsen via et nettforum, vi er inne nesten hver dag med spørsmål – eller vi leser om oppdateringer.

Foreldrene trenger å vite forskjellen på Melding og Fraværsregistrering. Det siste sparer oss på skolen for masse arbeid :-).; takk for at dere har tatt dette i bruk. Det andre foreldrene bør se på er barnets profil, for å finne informasjon – som meldinger, fravær og erklæring om samtykke.

Mange lærere sender ut gruppemeldinger med filer eller linker til foreldrene. Elevene har jo Google Classroom som infokanal, men der har ikke foreldre tilgang vanligvis. Derfor er det vanlig å sende ut en link til en informasjonsmappe på Google Disk.

Lærerne har et mer komplisert oppsett i Meldeboka som ikke funker fullstendig i en app; de må bruke websiden. Lærerne har ulike roller i ulike elevgrupper. Samtidig er hver elevgruppe koblet mot de lærerne som har gruppen. Lærerne ser elevene sine på framsiden og kan føre fravær derfra. De kan også gå inn på sin versjon av klassens uketimeplan for å føre timefravær for elever de underviser.

Etter hvert vil det bli bilder av barna i Meldeboka. Foreldre ser kun bildet av sitt barn.

Lykke til med Meldeboka!

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller opplever problemer.

Mer info på denne siden: https://www.trondheim.kommune.no/meldeboka

Her er brukerveiledning:

 https://www.trondheim.kommune.no/content/1117751793/Brukerveiledning-for-foresatte


ligg_meldeboka-01

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no