Vinnerbildet fra onsdag 21.09.

15 bilder var med i konkurransen. Her er vinnerbildet. Takk til alle som deltok!

qt_aq-czga8uyps_-q9ojltqdvp4ypk832mtaytcyc5uxc0zj6u9w-3wd_jtxwblbspsdgs2048
Dette bildet fikk ca 50 % av stemmene.  Vi synes bildet er velkomponert, og speilbildet er en fin effekt. (Bildet er sterkt komprimert.)

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no