Flere Chromebooks deles ut

Sist skoleår (i mars 2016) mottok vi 91 stk. Chromebooks til 7. og 8.trinn. Disse ble fordelt slik at alle elevene på 8.trinn og de fleste på 7.trinn fikk disponere hver sin maskin.

I høst får vi nesten like mange maskiner. Det betyr at alle på årets 8.trinn (fjorårets 7.trinn) nå blir oppgradert til å få ha hver sin!  Resterende PC-er vil disponeres av 7.trinn. Det betyr at noen elever på 7.trinn (som for tiden har tilhold på Brøset skole) får låne en Chromebook allerede nå i høst.

Dette er veldig gode nyheter, og vi gleder oss til å få disse i drift og oppleve en mye enklere IKT-hverdag.
Dekningen på CB-er i denne utrullingen er på ca 65 % på 7. og 8.trinn i hele Trondheim Kommune. (Maskiner til 65 % av elevene i snitt.)

Informasjon om IKT-prosjektet Chromebooks og GAFE:

Fra http://www.trondheim.kommune.no/gafe.

Trondheim kommune har valgt Chromebooks (bærbare PCer) og Chromebox (stasjonære PCer) som standard digitalt utstyr i skolen. Dette utstyret vil fullt ut erstatte skolenes WindowsPC-er innen 2019.

Chromebooks har Google sitt operativsystem (ChromeOS) hvor alle programmer kjøres i selve nettleseren. Det vil si at det ikke er mulig å installere programvare på harddisken som på en vanlig PC.  

Chromebook fungerer utmerket med Google Apps for Education, og pålogging skjer ved å bruke den identen man har fått utdelt. En stor fordel med denne løsningen er rask og enkel oppstart og tilgang, slik at elevene kommer hurtigst mulig i gang med det arbeidet de skal gjøre.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no