Vi forbereder FN-dagen

Markeringa av FN-dagen foregår i Grendahuset mandag 24. oktober. Dette er en tradisjon på Sjetne skole.  (Info hos FN-sambandet.)Vi skal ha sang, appell og framføring. Denne sangen øver alle på:

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no