Nye løsninger for hjemmesiden sjetneskole.no

Fram til 29.09.2016 ble hjemmesiden produsert i itslearning. Tekst og bildet m.m. ble lagt inn i oppslag i plattformen og videresendt til Trondheim kommunes webløsning, via RSS, til http://www.trondheim.kommune.no/sjetne-skole/. Dette gjaldt også siden til FAU og SFO sin hjemmeside.

Denne rutinen er nå forandret. Nå produseres hjemmesiden hos WordPress.com  –  på https://sjetneskole.wordpress.com. SFO produserer også sin side på WordPress, men adressen på kommunesiden er fortsatt http://www.trondheim.kommune.no/content/1117726562/SFO—SJETNE

Oppslagene på sjetneskole.wordpress.com videresendes også direkte til Twitter, @sjetneskole

Domenet vårt er fortsatt http://sjetneskole.no.

Vi leier serverplass og domene hos https://www.one.com.

Ellers er selvsagt Meldeboka, Google.no og IST Læring våre viktigste kanaler overfor elever og foreldre.

Husk å sjekke Facebook-siden vår også.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no