Ny hjemmeside for Sjetne SFO

Sjetne SFO har startet opp ny hjemmeside. Den vil bli oppdatert hver uke med informasjon og bilder.  Åpne siden her:  http://www.trondheim.kommune.no/content/1117726562/SFO—Sjetne

Siden produsere på https://sjetnesfoblog.wordpress.com og oppslag sendes via RSS til kommunens sider.

sjetnesfo

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no