Månedlige arkiver: desember 2016

IntoWords skrivestøtte til alle elevene våre

Sjetne skole har i en periode framover gratis tilgang til IntoWords skrivestøtteprogramvare.  Installer fra Google Nettmarked. Logg inn med Feide.

IntoWords til Google Cloud er et lese- og skriveverktøy i Google Chrome. Du kan bruke IntoWords’ lese- og skrivehjelp sammen med Googles apps i Google Chrome-browseren på alle slags datamaskiner bare du bruker browseren Google Chrome.

Med IntoWords til Google Chrome kan du lese og skrive med IntoWords direkte i Google Apps, f.eks Google Docs, Google Presentasjon og på hjemmesider.

IntoWords Cloud gir deg:

  • opplesning med forskjellige markeringsstrategier
  • dobbeltmarkering – samtidig markering av setning og enkeltord
  • skrivestøtte
  • opplesning og skrivestøtte på bokmål,nynorsk, engelsk.
  • ordbøker på bokmål, nynorsk og engelsk

Google.png

Se på video med forklaring:

Les enda mer på https://ww.mv-nordic

Informasjon om årets julegudstjeneste/livssynsnøytralt undervisningsopplegg

Bystyret i Trondheim fattet torsdag 26.10 følgende vedtak om gjennomføring av skolegudstjenester;

Skoler i Trondheim skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet dersom det gjennomføres gudstjeneste i skoletida. Det innebærer blant annet aktiv påmelding til slik aktivitet.

Vedtaket innebærer at skolegudstjenester kan gjennomføres i skoletida, men da etter at elever aktivt har meldt seg på. Tidligere forutsetning om et likeverdig  tilbud til elever som ikke melder seg på gjelder fortsatt. Likeså at skolegudstjenestene ikke skal bære preg av å være skolens avslutningsarrangement før jul.

Det betyr altså at elevene skal aktivt melde seg på julegudstjeneste i Tiller kirke eller et livssynsnøytralt undervisningsopplegg av verdimessig karakter her på skolen mandag 19.12.16.

De ulike hovedtrinnene har julegudstjeneste/livssynsnøytralt undervisningsopplegg til disse tidene mandag 19.12.16.:

Mellomtrinnet:  kl.09.00

Ungdomstrinnet: kl.10.00

Småskoletrinnet: kl.11.00

Påmelding til julegudstjeneste gjøres på meldeboka. Kontaktlærerne informerer om dette. Frist for påmelding er fredag 2.12.16.

Vi skal ha felles juleavslutning med alle elevene i bydelshuset onsdag 21.12.16. Det er ikke plass til alle der, men vi gjennomfører 3 samlingsstunder i regi av skolens ledelse. Alle trinn vil også her bidra med underholdning i tillegg til fellessang.

Sjetne skole, 23.11.16.
Mvh Siv Indseth
rektor

15319100_1212071682220687_4973828362621359858_n

7.trinn holder Lucia-konserter

De 71 elevene på 7.trinn hadde Lucia-framføring i dag. De har totalt 6 framføringer denne uka.
Mandag: Generalprøve for barnehage og pensjonister.
Tirsdag: Konsert for 5. og 6.trinn; 150 elever; fullt hus!
På kvelden – 2 framføringer for ialt 230 foreldre og søsken.
Onsdag blir det konsert for småskolen og ungdomstrinnet.
7.trinn har levert flotte musikalske opplevelser!

Takk til dere!

15390817_10154622599786047_6480123090314550946_n