Informasjon om årets julegudstjeneste/livssynsnøytralt undervisningsopplegg

Bystyret i Trondheim fattet torsdag 26.10 følgende vedtak om gjennomføring av skolegudstjenester;

Skoler i Trondheim skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet dersom det gjennomføres gudstjeneste i skoletida. Det innebærer blant annet aktiv påmelding til slik aktivitet.

Vedtaket innebærer at skolegudstjenester kan gjennomføres i skoletida, men da etter at elever aktivt har meldt seg på. Tidligere forutsetning om et likeverdig  tilbud til elever som ikke melder seg på gjelder fortsatt. Likeså at skolegudstjenestene ikke skal bære preg av å være skolens avslutningsarrangement før jul.

Det betyr altså at elevene skal aktivt melde seg på julegudstjeneste i Tiller kirke eller et livssynsnøytralt undervisningsopplegg av verdimessig karakter her på skolen mandag 19.12.16.

De ulike hovedtrinnene har julegudstjeneste/livssynsnøytralt undervisningsopplegg til disse tidene mandag 19.12.16.:

Mellomtrinnet:  kl.09.00

Ungdomstrinnet: kl.10.00

Småskoletrinnet: kl.11.00

Påmelding til julegudstjeneste gjøres på meldeboka. Kontaktlærerne informerer om dette. Frist for påmelding er fredag 2.12.16.

Vi skal ha felles juleavslutning med alle elevene i bydelshuset onsdag 21.12.16. Det er ikke plass til alle der, men vi gjennomfører 3 samlingsstunder i regi av skolens ledelse. Alle trinn vil også her bidra med underholdning i tillegg til fellessang.

Sjetne skole, 23.11.16.
Mvh Siv Indseth
rektor

15319100_1212071682220687_4973828362621359858_n

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no