IntoWords skrivestøtte til alle elevene våre

Sjetne skole har i en periode framover gratis tilgang til IntoWords skrivestøtteprogramvare.  Installer fra Google Nettmarked. Logg inn med Feide.

IntoWords til Google Cloud er et lese- og skriveverktøy i Google Chrome. Du kan bruke IntoWords’ lese- og skrivehjelp sammen med Googles apps i Google Chrome-browseren på alle slags datamaskiner bare du bruker browseren Google Chrome.

Med IntoWords til Google Chrome kan du lese og skrive med IntoWords direkte i Google Apps, f.eks Google Docs, Google Presentasjon og på hjemmesider.

IntoWords Cloud gir deg:

  • opplesning med forskjellige markeringsstrategier
  • dobbeltmarkering – samtidig markering av setning og enkeltord
  • skrivestøtte
  • opplesning og skrivestøtte på bokmål,nynorsk, engelsk.
  • ordbøker på bokmål, nynorsk og engelsk

Google.png

Se på video med forklaring:

Les enda mer på https://ww.mv-nordic

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no