Månedlige arkiver: januar 2017

Trondheim markerer samejubileum

Samejubileet markeres med flagging på skolen hele uka.

Gå inn på Tråante 2017.no for info. Samejubileet er en 100-årsmarkering av samenes første landsmøte som var i Trondheim.

Logo

6. – 9. februar 1917 ble samenes første landsmøte gjennomført i Metodistkirken i Trondheim. Dette var første gang at representanter for store deler av Sápmi møttes for å fremme felles sak som et folk.

I 1997 utga Tapir forlag i Trondheim en bok skrevet av Peder Borgen som omhandler Samenes første landsmøte.

same2017-small


 

Informasjon om skolehelsetjenesten på Sjetne skole

Les info for barnetrinnet her (Trykk for å laste ned pdf-fil)

Les info for ungdomstrinnet her (Trykk for å laste ned pdf-fil)

Skolehelsetjenesten er en del av Barne-og familietjenesten tiltak (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og evt. videre henvisning.

ladestien_002-wince


 

Alle elevene bør ta mobil-lappen.

Godt nytt år!
I det nye året kan det være fint om alle barna lærer seg trygg bruk av mobil.

En ny tjeneste fra Telenor skal gjøre det tryggere og enklere for norske barn å ta i bruk sin første mobiltelefon. Mobil-lappen er en leken øvelse laget for barn mellom 8 og 11 år som enten har eller ønsker seg egen mobil.

Les mer på Barnevakten.no

Direkte link til MOBIL-LAPPEN
I samarbeid med organisasjonen Barnevakten har Telenor Norge utviklet denne nettbaserte testen beregnet for barn mellom 8 og 11 år. Den fungerer som en sjekk på at barnet er forberedt på de utfordringene som følger med den første mobiltelefonen.

Dette er på ingen måte en erstatning for den gode samtalen og mobilpraten mellom foreldre og barn, men det er en veldig god sjekkliste for mamma, pappa og barnet.