Alle elevene bør ta mobil-lappen.

Godt nytt år!
I det nye året kan det være fint om alle barna lærer seg trygg bruk av mobil.

En ny tjeneste fra Telenor skal gjøre det tryggere og enklere for norske barn å ta i bruk sin første mobiltelefon. Mobil-lappen er en leken øvelse laget for barn mellom 8 og 11 år som enten har eller ønsker seg egen mobil.

Les mer på Barnevakten.no

Direkte link til MOBIL-LAPPEN
I samarbeid med organisasjonen Barnevakten har Telenor Norge utviklet denne nettbaserte testen beregnet for barn mellom 8 og 11 år. Den fungerer som en sjekk på at barnet er forberedt på de utfordringene som følger med den første mobiltelefonen.

Dette er på ingen måte en erstatning for den gode samtalen og mobilpraten mellom foreldre og barn, men det er en veldig god sjekkliste for mamma, pappa og barnet.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no