Elevarbeid: Hvorfor har vi døgn og årstider?

Elevene våre liker å være produktive. Når de lager en presentasjon, viser de at de har forstått temaet og greier å formidle det til andre. Eksemplet nedenfor er opprinnelig laget med Creaza/Cartoonist i en skoletime:

(Lyd er lagt på i ettertid, komposisjonen er lånt med tillatelse fra: https://soundation.com/t/db9to.)


Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no