Trondheim markerer samejubileum

Samejubileet markeres med flagging på skolen hele uka.

Gå inn på Tråante 2017.no for info. Samejubileet er en 100-årsmarkering av samenes første landsmøte som var i Trondheim.

Logo

6. – 9. februar 1917 ble samenes første landsmøte gjennomført i Metodistkirken i Trondheim. Dette var første gang at representanter for store deler av Sápmi møttes for å fremme felles sak som et folk.

I 1997 utga Tapir forlag i Trondheim en bok skrevet av Peder Borgen som omhandler Samenes første landsmøte.

same2017-small


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no