Hva skjer i Trondheim 16.-23.februar?

Følg linken for å finne tiung du kanskje vil være med på:

http://us11.campaign-archive1.com/?u=b0d00e98373dda6329a82558f&id=a5da123b60&e=58318813be

trd

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no