Foreldrepålogging til IST læring

Innholdet under knappen «Vurderinger» i Meldeboka vil variere etter alderstrinn og klasser. På barnetrinnet vil det antakelig være lite vurderinger som er ført inn.
Mer informasjon til foresatte kommer i uke 8. Men det er lov å ta en kikk, kanskje man finner noe nyttig? Informasjonen nedenfor kommer fra prosjektgruppa i Trondheim Kommune:

Både websiden og appene til Meldeboka er nå oppdatert (IOS app blir tilgjengelig i løpet av uke 8). Denne oppdateringen gir foresatte mulighet til å se sine barns vurderinger som er gitt via læringsplattformen. I menyvalget vil foresatte se et nytt valg som heter Vurderinger.

I mobilappen vil vurderinger ligge nederst på menyen som hentes fram fra tre-punkt ikonet oppe til høyre. På noen enheter må en scrolle i menyen for å finne dette.

På websiden vil en ha lenken plassert oppe til høyre på siden, og den har dette utseendet:

Foresatte trenger ikke å forholde seg til systemet/begrepet IST Læring/læringsplattformen.. All informasjon gis til foresatte via Meldeboka. I Meldeboka lenkes det videre til læringsplattformen (IST Læring). I webversjonen av Meldeboka er det mulig å gå direkte inn i modulen “Vurderinger” (IST Læring).
NB: I Meldeboka-appen blir foresatte spurt om innlogging via ID-Porten når de skal gå inn i modulen “Vurderinger”.

Hva vil foresatte få av informasjon?

Alle vurderinger, underveisvurderinger og eventuelle individuelle opplæringsplaner som er opprettet og publisert via IST Læring vil synes for foresatte. Foresatte vil møte dette bildet etter at de har valgt et Familiemedlem.

Vurderinger

Inneholder en oversikt over vurderinger av enkeltoppgaver som er gitt og publisert via IST Læring.

Underveisvurderinger

Inneholder en oversikt over underveisvurderinger som er gitt og publisert via IST Læring. Dette gjelder spesielt halvårsvurderinger som ble gitt til ungdomstrinnselevene rundt 15.januar.

Individuelle utviklingsplaner

Inneholder alle IUP-er som er opprettet og publisert via IST Læring. Dette er en funksjon som ikke er benyttet i stor grad enda.

Merk:

  • Foreløpig  vil kun fagkodene synes. Men IST jobber med å erstatte disse kodene med fagtittel.
  • Vurderingene som synes for foresatte er de samme som elevene ser. Elevene logger seg inn i via https://www.trondheim.kommune.no/elev og under valget Se vurderinger
  • Prosjektet vil legge ut mer informasjon rettet mot foresatte. Dette vil legges ut på Trondheim kommune sin nettside og Meldeboka: https://trondheim.kommune.no/meldeboka

 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: Sjetne@skole.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no