Innføring av helhetlig ledelse på skoleområdet

Etter å ha gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte, besluttet rådmannens ledergruppe mandag 27. mars at alle skoler med 30 faste ansatte eller flere skal innføre avdelingsledelse.

Enheter med færre enn 30 ansatte kan innføre avdelingsledelse etter en særskilt vurdering og avtale med kommunalsjef.

Ved alle enheter som innfører avdelingsledelse fases faglederstillingene ut. Dette innebærer at personalansvaret for navngitte medarbeidere i skole og SFO fra 1. august fordeles på enten én enhetsleder eller én avdelingsleder

Personalplan Sjetne skole for skoleåret 2017/2018 legges ut på skolens hjemmeside. Der er avdelingsledernes arbeidsoppgaver for neste skoleår skissert. Vi gjør oppmerksom på at lista ikke er uttømmende og at avdelingslederne i samarbeid med rektor har ansvar for skolens helhetlige lederoppgaver.


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no