Månedlige arkiver: mai 2017

Muntlig eksamen 

Mandag kl. 09.00 får 10.klassingene varsel om hvilket fag de skal opp i på muntlig eksamen.  Første gruppe skal opp på onsdag, andre gruppe på fredag. Fredagsgruppa får varsel om fag på onsdag. Elevene kan bli trukket ut til følgende fag: Norsk, engelsk, matematikk, krle, naturfag, samfunnsfag og språkfagene; fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag.

48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i. 24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en kort presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen, før faglærer og sensor gjennomfører en fagsamtale med eksaminanten. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer.

I tillegg til faglærer (intern sensor) vil det være en ekstern sensor til stede under eksaminasjonen. Karakterene vil bli gitt til eleven samme dag som eksamen er gjennomført. Eksamen skal gi eleven mulighet til vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Finn mer info om eksamen hos udir.

Komponere musikk

logo_flat_io_alloweb_startups-730x489Skolen har nå kjøpt programvare for musikkproduksjon – til bruk på 8.-10. trinn. Man kan lage musikk ved hjelp av noter, velge instrumentlyder og lagre filer i ulike format, for eksempel .mp3 og .pdf.  Kan også eksporteres til Soundtrap (men dette programmet har vi ikke).
Det er gøy å lage musikk – kanskje noen vil prøve på egen hånd? I skolearbeidet kan musikk-oppgavene gies til elevene via Google Classroom, og innlevering skjer automatisk på samme sted.

Elever og lærere logger inn som Google-brukere og legges inn som deltakere på Sjetne skole ved å følge denne linken for å komme til flat.io

twittercard

Glad i matematikk

I dag tirsdag 09.05., etter 9 dager, har elevene våre passert 26 600 løste oppgaver på Mattemaraton. Dette blir et gjennomsnitt på 70 løste oppgaver pr. elev med 368 mulige deltakere.
Sjetne skoles elever er dermed nr. 1 på Mattemaraton i Sør Trøndelag.
Et maraton er 442 løste oppgaver.  Alle elevene kan delta. Link til Mattemaraton finner dere på epost, eller gå inn via denne linken (Feide-innlogging). Foreldre og andre kan bruke denne linken.

  • PREMIERING – Nasjonalt:
    • Årets elevpremier er 10 stykk HP ProBook x360 11 G1 Education Edition Notebook PC-er.
  • PREMIERING – Sjetne skole:
    • De 3 elevene som har gjort flest oppgaver vinner hvert sitt gavekort.
    • Det klassetrinnet som har høyest gjennomsnitt (alle elevene medregnet) får en fritime og hver sin is.
    • Alle elever som fullfører et maraton (442 oppgaver) får diplom.

Vinnerne på Sjetne skole kåres torsdag 1. juni.

last ned

mattema