Mattemaraton er i gang

Følg med på live oppdatering

Klikk i kartet for å se beste kommuner og skoler.
https://live.kikora.com/?month

Screenshot_20170501-173350


Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no