Komponere musikk

logo_flat_io_alloweb_startups-730x489Skolen har nå kjøpt programvare for musikkproduksjon – til bruk på 8.-10. trinn. Man kan lage musikk ved hjelp av noter, velge instrumentlyder og lagre filer i ulike format, for eksempel .mp3 og .pdf.  Kan også eksporteres til Soundtrap (men dette programmet har vi ikke).
Det er gøy å lage musikk – kanskje noen vil prøve på egen hånd? I skolearbeidet kan musikk-oppgavene gies til elevene via Google Classroom, og innlevering skjer automatisk på samme sted.

Elever og lærere logger inn som Google-brukere og legges inn som deltakere på Sjetne skole ved å følge denne linken for å komme til flat.io

twittercard

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no