Muntlig eksamen 

Mandag kl. 09.00 får 10.klassingene varsel om hvilket fag de skal opp i på muntlig eksamen.  Første gruppe skal opp på onsdag, andre gruppe på fredag. Fredagsgruppa får varsel om fag på onsdag. Elevene kan bli trukket ut til følgende fag: Norsk, engelsk, matematikk, krle, naturfag, samfunnsfag og språkfagene; fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag.

48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i. 24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en kort presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen, før faglærer og sensor gjennomfører en fagsamtale med eksaminanten. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer.

I tillegg til faglærer (intern sensor) vil det være en ekstern sensor til stede under eksaminasjonen. Karakterene vil bli gitt til eleven samme dag som eksamen er gjennomført. Eksamen skal gi eleven mulighet til vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Finn mer info om eksamen hos udir.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no