56 000 matteoppgaver

Innspurt på Mattemaraton onsdag 31.05. De dyktige Sjetne-elevene har gjort 56 000 oppgaver! Det gir 148 oppgaver i snitt, medregnet alle på 5.-10. trinn. Vi er imponert over innsatsen 😀

Les mer på nrk.no: https://www.nrk.no/norge/har-lost-18-millioner-matteoppgaver-1.13535870

Live oppdatering:  https://live.kikora.com/?month (Trykk på Sør-Trøndelag)

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no