Referat fra brukerråd 20.03.17

Her finner du referat fra siste møte i brukerrådet ved Sjetne skole:  Referat fra Brukerråd 20.03.17

frontside


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no