Mattemaraton på Sjetne skole – resultat

Vi takker for en usedvanlig stor innsats fra elevene. En maraton er 422 oppgaver, og veldig mange greide dette!  Sjetne skole sine 368 elever på 5.-10.trinn løste til sammen 56350 oppgaver. Det er nr. 1 i både Trondheim og Sør-Trøndelag.

Premiering:

 • 3 elever får gavekort på grunnlag av antall oppgaver løst : Jim (1686), Filip (1651) og Victoria (1318).
  • Disse tre har gjort begge løypene for 5.-7. trinn PLUSS minst en av løypene for 8.-10.trinn. VI GRATULERER!
  • Vi må også berømme Sander og Ellinor (som ikke er på 7.trinn) for innsatsen!
 • Det klassetrinnet som har høyest gjennomsnittlig antall utførte oppgaver blir premiert med en fritime/(kosetime) + en is til hver.  (Kontaktlærere arrangerer dette.)
  • Det var 3 klassetrinn som pekte seg ut, og de beste denne gangen ble 7.trinn!
  • 7.trinn løste 32122 oppgaver – det gir et snitt på 452.
  • Vi er også spesielt imponert over innsatsen på 5.trinn (15299 oppgaver).
  • På 7.trinn var det 27 elever som gjorde mer enn 422 oppgaver!
 • Alle dere som klarte en Maraton får en diplom som bevis på sterk innsats!
  Antall elever som får diplom er 40.  Diplomet får dere av kontaktlærer.last ned

matemarBilde 1: Antall oppgaver løst. Sjetne skole: 56350 oppgaver.

matemaraBilde 2: Gjennomsnittlig antall oppgaver løst. Sjetne skole: 149,07 oppgaver pr. elev.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no