Velkommen til skolestart!

www.crossed-flag-pins.com

Velkommen til skolestart mandag 21.08.17. 

Vi er nå opptatt av at elevene skal få en god og trygg skolestart. Alle elevene skal bli møtt av voksne på bussholdeplassene første skoledag. Avdelingslederne sender ut trinn-tilpasset info på meldeboka til hvert enkelt trinn.

Første skoledag skal alle trinn i tur og orden inn til trinnsamling på musikkrommet med skolens ledelse. Da vil elevene møte skolens rektor og avdelingsleder for hvert enkelt hovedtrinn, og vi vil fokusere på en god skole for alle. (som er skolens visjon)

Så kommer en bønn til dere foreldre som leverer barn på SFO. Vår nye parkeringsplass er grusbanen ovenfor fotballbanen og det er veldig fint om dere parkerer der. Vi ønsker minst mulig parkering i Parallellen av hensyn til våre kjære elevers sikkerhet.

Mvh rektor Siv

(Bilde av flagget: www.crossed-flag-pins.com )

 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no