Ungdomstjenesten

Ungdomskontaktene fra BFT-Lerkendal vil være tilstede på Sjetne skole fra uke 35. Dette skoleåret vil Ungdomstjenesten være tilgjengelig på mandager kl. 12.00 -15.30.

Les informasjon i pdf-vedlegget: Infobrev Sjetne.docx

tkrgb_vertikal_transparent

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no