Barnas valg

Fredag får vi vite resultatet fra barnas stortingsvalg. Mange av Sjetne-elevene stemte på sitt favoritt-parti på torsdag, i Barnas valg. Resultatet for hele landet kan du se på denne siden:

https://www.reddbarna.no/barnasvalg

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no