Bli me’-dansen

Stor deltakelse på bli me-dansen i dag. Det var populært!

21768193_10154604790322126_3676273292658146556_n

Lær deg dansen: http://nrksuper.no/super/blog/laer-dansen-til-blime-2017/


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no