Sjetnes skoleløp 20.10.2017

20. oktober kl 11.30 arrangerte vi skoleløp for alle elever fra 1.-10. trinn.

Målet for løpet var å skape en fellesopplevelse for alle elever, positiv aktivitet og
fysisk fostring. I tillegg samlet vi inn penger til TV-aksjonen. Årets TV-aksjon
går i år til Unicefs arbeid for å gi skolegang og håp til barn rammet av krig og
konflikt.

Elevene fikk gå eller løpe 1 km rundt i en merket løype i nærområdet. Før løpet holdt rektor appell, og det var en felles oppvarming med musikk i skolegården, og Stian  speaker sendte de ulike trinnene avgårde.

Elevrådsrepresentantene gikk i starten av dagen rundt i klassene og samlet inn
penger til Unicef. Det var selvfølgelig valgfritt om man ønsket å gi, men dersom
man ville støtte TV-aksjonen, ønsket vi at pengene ble lagt i en konvolutt og
sendt med til skolen samme dag.

Det ble et flott skoleløp med fokus på felles aktivitet. Vi
løftet blikket og så at vi hadde muligheter til å bidra for andre.

Takk for innsatsen, alle sammen!

4321
SKOLELØPET

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no